REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

JM DESIGNS / Jimi Malmberg
Jyväskylä, Suomi
Y-tunnus 3121790-7
VAT-numero FI31217907
info@jimimalmberg.com

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jimi Malmberg
info@jimimalmberg.com

Rekisterin nimi

JM Designs verkkokaupan asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita verkkokaupan alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista.

Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista.

Käyttäjätunnus ja salasana.

Säännönmukaiset tietolähteet

JM DESIGNS.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

JM DESIGNS ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

JM DESIGNS voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

JM DESIGNS käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan verkkokaupan Oma tili -osiossa. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.